Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niemiec Renata
Odpowiedzi udzielono: 9 sierpnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W sierpniu wypłacimy zwalnianym nauczycielom odprawy na podstawie art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, a także na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Czy prawidłowe będzie ujęcie tych wydatków w paragrafie 3020 klasyfikacji budżetowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację