W jakim okresie należy przyznać świadczenie rodzicielskie nieletniej matce, uczącej się i odbywającej praktyki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nieletnia ucząca się złożyła wniosek o świadczenie rodzicielskie w marcu 2017 r. Dziecko urodziło się 4.02.2017 r., klientka oświadcza, że "nauka w szkole średniej nie uniemożliwia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Średnio 6 godzin lekcyjnych jest realizowanych w planie, nie uczęszcza na lekcję W-F oraz religii. Dla zaliczenia roku niezbędne jest uczestnictwo w 50% realizowanych zajęć oraz pozytywne oceny. Możliwość nieuczestniczenia we wszystkich zajęciach wykorzystuje z uwagi na karmienie piersią. Z uwagi na odbywanie praktyk zawodowych przez cały kwiecień 2017 r. możliwe będą utrudnienia w sprawowaniu opieki co może skutkować zawieszeniem prawa do świadczenia w kwietniu".

W jakim okresie należy przyznać świadczenie rodzicielskie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access