Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka polska zawarła z spółką francuską umowę licencyjną. Z umowy wynika, że opłaty licencyjne będą naliczane według schematu: na początku marca 20% opłaty rocznej stanowiącej 2,5% budżetowanego obrotu ze sprzedaży na dany rok, na początku czerwca 45% opłaty rocznej stanowiącej 2,5% prognozowanego obrotu ze sprzedaży na dany rok, na początku września 70% opłaty rocznej stanowiącej 2,5% prognozowanego obrotu ze sprzedaży na dany rok, w grudniu 100% opłaty rocznej stanowiącej 2,5% prognozowanego obrotu na dany rok. Na początku lutego, marca następnego roku następuje rozliczenie opłaty do wysokości 2,5% obrotu faktycznie osiągniętego za dany rok. Na opłaty wyliczone według schematu jak wyżej spółka francuska wystawia w wyżej wymienionych terminach faktury, a na rozliczenie fakturę in plus/in minus w zależności od wartości wcześniej zafakturowanej. Zakup powyższych usług stanowi dla spółki polskiej import usług, do którego stosuje się art. 28b u.p.t.u. Tak liczone opłaty licencyjne według umowy nie odpowiadają wartości opłat wyliczonych według faktycznie osiągniętego obrotu przez spółkę polską. Spółka polska płaci za wystawione faktury zgodnie z terminem płatności określonym na 30 dni od daty wystawienia faktury.

Czy taki sposób rozliczenia opłat licencyjnych świadczy o tym, że spółka polska powinna traktować usługę licencyjna jako usługę ciągła w rozumieniu art. 19a ust. 1 u.p.t.u. w brzmieniu do 31 grudnia 2013 r. i art. 19a ust. 3 u.p.t.u. w brzmieniu od 1 kwietnia 2014 r., czy może jako zaliczki na poczet usług licencyjnych, których rozliczenie następuje raz w roku po jego zakończeniu?

W jakim okresie i w jakiej wysokości spółka polska powinna wykazać import usług licencyjnych (według faktur, zapłat za faktury czy według faktycznie osiągniętego obrotu)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?