W jakim momencie spółka z o.o., która przejmuje spółkę jawną, może zaliczyć koszty podatkowe wynikające z faktur wystawionych na spółkę jawną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pogoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na dzień 1.06.2023 planowane jest połączenie 2 spółek. Spółka z o.o. przejmie spółkę jawną. Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 par. 1 pkt. 1, to jest przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Spółki nie planują zamykania ksiąg na dzień połączenia zgodnie z art. 44c ust 1 u.r., połączenie metodą łączenia udziałów. Do 31 maja przychody i koszty będą księgowane w spółce jawnej.

W której spółce należy ująć koszty zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, które będą wystawione na sp. jawną, ale wpłyną już po jej wykreśleniu z KRS, tj. w czerwcu?

Jeżeli w spółce z o.o., to w którym miesiącu spółka powinna je ująć?

W maju, kiedy istniała jeszcze spółka jawna (czyli w okresie którego dotyczą), czy w czerwcu, kiedy nastąpiło połączenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX