Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 3 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Po nowelizacji ustawy o rachunkowości i ustawy o KRS w jakim formacie, elektronicznym czy w formie papierowej?

Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 – także sprawozdanie z działalności, w jaki sposób składa te dokumenty w rejestrze sądowym (KRS)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację