Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niemiec Renata
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina udziela dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej.

W jakim dziale i rozdziale winna być ujęta ta dotacja po stronie wydatków w gminie, czy dział 758 rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego, czy też w dziale 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe?

Zaznaczyć należy, iż inwestorem danej inwestycji jest Powiat i to on w całości prowadzi tę inwestycję, która jest ujęta w jego budżecie w wydatkach inwestycyjnych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację