Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gos Waldemar
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. zamierzała zmodernizować budynek. W kwietniu 2007 r. zakupiono projekt budowlany modernizacji budynku. Koszt projektu zaksięgowano na konto 080 Środki trwałe w budowie. Nie podjęto żadnych działań w celu realizacji inwestycji. Do chwili obecnej zarząd spółki nie podjął decyzji ani o zaniechaniu inwestycji ani o jej kontynuacji.

Czy istnieje określony przepisami czas po przekroczeniu którego księgowy ma obowiązek odpisać taką inwestycję jako zaniechaną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?