W jakiej wysokości zespół prowadzący kuchnię gminną powinien obciążyć GOPS za posiłki dla uczniów? - OpenLEX

W jakiej wysokości zespół prowadzący kuchnię gminną powinien obciążyć GOPS za posiłki dla uczniów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół gminy w ramach pozostałej działalności prowadzi kuchnię gminną. Z kuchni tej rozwożone są posiłki dla uczniów do poszczególnych szkół gminnych, których obsługę administracyjną, biurową i finansową prowadzi zespół.

W szkołach przyjmuje się wpłaty gotówkowe od uczniów za posiłki. Wpłaty te obejmują tylko koszt wsadu do kotła. Z posiłków korzystają również uczniowie, których posiłki finansuje GOPS z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

W jakiej wysokości zespół powinien obciążyć GOPS za posiłki tych uczniów?

Czy GOPS powinien również zapłacić tylko za wsad do kotła?

Czy zespół może w tym wypadku doliczyć pozostałe koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem posiłków do szkół?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX