W jakiej wysokości w podstawie zasiłku chorobowego należy uwzględniać nagrodę miesięczną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik został zatrudniony w trackie miesiąca tj. 4 listopada 2022 r. Jego wynagrodzenie zasadnicze to 2010 zł brutto. Otrzymuje także inne składniki wynagrodzenia:

·

wynagrodzenie z tytułu dyżuru w wysokości: 1000 zł brutto miesięcznie,

·

ryczałt za pracę w porze nocnej w wysokości: 100 zł brutto miesięcznie,

·

ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości: 50 zł brutto miesięcznie.

Za listopad otrzymał nagrodę (np. ok. 6 000 zł brutto), która zgodnie z regulaminem wchodzi do podstawy chorobowego (zapis z regulaminu: nagroda nie jest wypłacana za okres pobierania przez pracownika wynagrodzenia chorobowego, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy, zasiłku chorobowego, zasiłku wyrównawczego, zasiłku macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego).

Od 28 listopada do 30 listopada pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim.

W jakiej wysokości w podstawie zasiłku chorobowego należy uwzględniać ryczałty i wynagrodzenie z tytułu dyżuru oraz nagrodę miesięczną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX