Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uzupełnienie do pytania QA 1236946.

Klient w marcu złożył wniosek o zasiłek stały. Postępowanie zawieszono na czas ustalenia stopnia niepełnosprawności, w tym okresie wypłacano zasiłek okresowy.

Klient otrzymał znaczny stopień niepełnosprawności. Orzeczenie dostarczył do GOPS i został jednocześnie pokierowany do złożenia wniosku o zasiłek pielęgnacyjny. Klient nabył uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego od marca (świadczenie zostało wypłacone w miesiącu maju). Wywiad przeprowadzono po wypłacie zasiłku pielęgnacyjnego wraz z wyrównaniem. Przy ustalaniu zasiłku stałego od miesiąca marca należy wziąć pod uwagę zasiłek okresowy oraz zasiłek pielęgnacyjny.

Wtedy dochód Klienta wyniesie 534,92 zł.

Czy dochód klienta powinien być ustalony: za marzec i kwiecień po 350,50 zł, za maj 184,42 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?