Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 29 kwietnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 16 stycznia 2017 r.

PYTANIE

W jakiej wysokości naliczyć odsetki od niezapłaconej kary? (jaki %) Podpisana została umowa z kontrahentem na dostawę warzyw i owoców dla DPS, a w niej zapis, że w razie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia należy się kara w wysokości 10% wartości umowy. W umowie nie ma zapisu określającego wysokość odsetek. Natomiast jest zapis, iż w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

W związku z powyższym w jakiej wysokości naliczyć odsetki?

Czy odsetki ustawowe wedle art. 359 k.c. czy odsetki za opóźnienie (art. 481 k.c.), a może odsetki na podstawie ustawy z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?