W jakiej wysokości przysługuje zasiłek opiekuńczy pracownikowi, który sprawuje osobistą opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem przebywającym w szpitalu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na dziecko urodzone w 2009 r. posiadające orzeczenie o niepełnosprawności od urodzenia (zespół Downa) przysługuje za czas jego pobytu w szpitalu zasiłek opiekuńczy dla rodzica w wysokości 100% podstawy?

Pracownik upiera się że powinien otrzymać wskazany zasiłek.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access