Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 15 września 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mam wątpliwości co do wynagrodzenia nauczyciela przechodzącego z dniem 1 września 2010 r. w stan nieczynny. Nauczyciel mianowany zatrudniony był do sierpnia 2009 r. na pełnym etacie. W związku ze zmianami organizacyjnymi zgodził się w roku szkolnym 2009/2010 na zmniejszenie pensum do 15/18. W roku 2010/2011 zaproponowano nauczycielowi 12/18 wynikających z arkusza organizacyjnego. Nauczyciel jednak nie przyjął warunków ponownego zmniejszenia ilości godzin i wybrał stan nieczynny.

Od jakiego zatrudnienia powinno liczyć się stan nieczynny od 15/18 czy od całego etatu, który nauczyciel miał do końca 2009 r.? Czy ww. nauczycielowi przysługuje stan nieczynny jeżeli ostatnie jego zatrudnienie to 15/18 etatu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?