Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy poniższe wyliczenie ekwiwalentu pieniężnego nauczycielom jest poprawne? Nauczyciel zatrudniony jest od 1.01.2020 r. do 26.06.2020 r., czy właściwe jest wyliczenie 56/10*6 = 34 - 14 (ferie) = 20 dni. Nauczyciel zatrudniony od 19.09.2019 r. do 26.06.2020 r., poprzednio pracował u nas od 1.01.2019 r. do 31.08.2019 r., czy właściwe jest wyliczenie 56/10*6 = 34 - 14 (ferie) = 20 dni. Ekwiwalent został naliczony tylko za rok 2020 ponieważ za rok 2019 został wykorzystany. Nauczyciel zatrudniony od 23.09.2019 r. do 26.06.2020 r., poprzednio pracował w bursie niepublicznej, gdzie wykorzystał 26 dni – cały przysługujący urlop za rok 2019. Czy właściwe jest wyliczenie 56/10*6 = 34 - 14 (ferie) = 20 dni – za rok 2019 nie należy się urlop. Nauczyciel zatrudniony od 4.10.2019 r. do 26.06.2020 r., poprzednio pracował w placówce feryjnej od 8.12.2015 r. do 11.11.2019 r. gdzie wykorzystał 47 dni (taka informacja widnieje na świadectwie pracy). Czy właściwe jest wyliczenie 56/10*9 = 51 - 14 (ferie) = 37 dni 5? Nauczyciel zatrudniony od 5.09.2019 r. do 26.06.2020 r. W roku 2019 wykorzystał 24 dni urlopu w poprzedniej pracy. Czy właściwe jest wyliczenie 56/10*6 = 34 - 14 (ferie) = 20 dni? Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony odchodzi na emeryturę z dniem 30.04.2020 r., czy właściwe jest wyliczenie 56/12*4 = 19 - 14 (ferie) = 5 dni. Zastosowano dzielnik 12 dlatego, że umowa była dłuższa jak 10 miesięcy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?