Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jakiej wysokości zakład pracy powinien naliczyć odprawę pośmiertną pracownikowi, który przeszedł na emeryturę w czerwcu 2014 r. i został ponownie zatrudniony w grudniu 2014 r. na czas określony do 31 maja 2015 r.?

Uprawnionym do odprawy jest tylko żona. Pracownikowi przysługuje jeszcze ekwiwalent za urlop. Pracownik w chwili przejścia na emeryturę miał staż pracy 31 lat w czerwcu 2014 r.

Czy ten staż pracy liczy się od grudnia 2014 r.?

Czy wypłacony uprawnionym członkom rodziny ekwiwalent za niewykorzystany urlop należy oskładkować i pobrać składki na kasę chorych, bo jest to opodatkowane?

Zdaniem pracodawcy w sytuacji, gdy po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden uprawniony członek rodziny, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy wymienionych powyżej kwot.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację