W jakiej wysokości należy wypłacić nauczycielowi nagrodę jubileuszową, jeśli nastąpiło zmiejszenie wymiaru etatu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel jest zatrudniony od 1.09.2010r. na podstawie mianowania. Z dniem 1.09.2017r. dostał ograniczenie etatu do 10/18. Zamierza z dniem 31.08.2018r. rozwiązać umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę. W grudniu 2018r. przysługiwałaby mu nagroda jubileuszowa. W jakiej wysokości należałoby mu ją wypłacic? Czy z całego etatu czy z ograniczonego (10/18 etatu)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access