Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2006 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka jest zatrudniona w szkole od dnia 1 września 1986 r. Z dniem 31 sierpnia 2006 r. zamierza przejść na emeryturę. W jakiej wysokości należy jej wypłacić odprawę emerytalną - w wysokości dwu- czy trzymiesięcznego wynagrodzenia? Jak należy interpretować zawarte w art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN - określenie "co najmniej 20 lat ".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?