W jakiej wysokości należy uiścić opłatę skarbową za zmianę decyzji – zezwolenie na zbieranie odpadów w zakresie opisu dalszego zagospodarowania odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 27 czerwca 2015 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 24 kwietnia 2015 r.

PYTANIE

W jakiej wysokości należy uiścić opłatę skarbową za zmianę decyzji – zezwolenie na zbieranie odpadów w zakresie opisu dalszego zagospodarowania odpadów - 10 zł czy 308 zł?

W decyzji wskazano, że odpady będą przekazywane odbiorcom tylko do przetwarzania, natomiast planowana jest zmiana mówiąca o możliwości przekazania odpadów również do zbierania. Dlatego też planowane jest wystąpienie z wnioskiem o zmianę decyzji w tym zakresie. Zmiana nie będzie polegała na rozszerzeniu zakresu działalności, nie ulegnie zmianie lista rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX