W jakiej wysokości należy naliczać odsetki w przypadku, gdy zmieniła się stopa referencyjna NBP, a nie zostało to ogłoszone w drodze obwieszczenia przez Ministra Sprawiedliwości?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jakiej wysokości naliczać odsetki w przypadku, gdy zmieniła się stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego, a nie zostało to przez Ministra Sprawiedliwości ogładzone, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX