Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 14 sierpnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Po odzyskaniu nieruchomości w drodze postępowania komorniczego i wyeksmitowaniu spółki zajmującej i korzystającej z budynku bezprawnie, ponieśliśmy wydatki związane z zabezpieczeniem i przechowywaniem w magazynach rzeczy ruchomych znajdujących się w nieruchomości (albowiem spółka wzywana wielokrotnie przez komornika do eksmisji podważała i lekceważyła wyznaczone terminy). Na usługi związane z przechowywaniem, ochroną otrzymaliśmy faktury i odliczyliśmy VAT.

W jakiej wysokości na drodze sądowej mamy prawo domagać się zwrotu od pozwanego poniesionych kosztów: netto czy wraz z VAT?

Czy w sytuacji otrzymania kosztów brutto powinniśmy wystawić pozwanemu fakturę (refakturę), czy po prostu naliczyć i odprowadzić do urzędu VAT należny?

Czy zasądzenie zwrotu kwot w wartościach netto będzie miało wpływ na odliczony wcześniej naliczony VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?