W jakiej wysokości można przyznać zasiłek stały i od kiedy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 23.04.2020 r. klient złożył wniosek o zasiłek stały.

Z przeprowadzonego wywiadu wynika, iż miał umowę zlecenie do 15 kwietnia 2020 r., utracił uprawnienia - ubezpieczenie zdrowotne od 16.04.2020 r., ww. złożył oświadczenie, iż za marzec 2020 r. nie uzyskał żadnego dochodu z umowy zlecenie, ani też nie posiada innych dochodów, ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe.

W jakiej wysokości można przyznać zasiłek stały i od kiedy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX