W jakiej wysokości i w której pozycji uwzględnić w CIT-8 dotację otrzymaną na refundację kosztów nabycia środków trwałych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klemens Dominik
Odpowiedzi udzielono: 19 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jakiej wysokości i w której pozycji uwzględnić w CIT 8 dotację otrzymaną na refundację kosztów nabycia środków trwałych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, oś priorytetowa 5 wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, poddziałanie: 5.2.2 wsparcie inwestycji przedsiębiorstw?

Czy w CIT 8 należy uwzględnić wysokość odpisów amortyzacyjnych dokonanych od środków trwałych i przypadającą na tą wartość wysokość dotacji, którą uwzględniono w rozliczeniach międzyokresowych przychodów, czy na bieżąco należy wykazać całą wartość dotacji otrzymanej w ramach umowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX