Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka cywilna do 31 grudnia 2015 r. prowadziła podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencję środków trwałych zgodnie z przepisami art. 22n ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z przejściem od 1 stycznia 2016 r. na pełną księgowość spółka do celów podatkowych kontynuuje naliczanie amortyzacji wg ustawy podatkowej, natomiast do celów bilansowych spółka ustaliła na dzień 1 stycznia 2016 r. poziom umorzeń środków trwałych wg stopnia ich zużycia na ten dzień. Np. spółka posiadała w ewidencji środków trwałych samochód o wartości 100.000 zł, dotychczasowa amortyzacja wynosiła 80.000 zł. Do celów podatkowych spółka kontynuuje amortyzację wg stawki 20% i samochód ten zamortyzuje się do 31 grudnia 2016 r. Do celów bilansowych spółka ustaliła na dzień 1 stycznia 2016 r., że wartość rynkowa tego samochodu wynosi 60.000 zł, a okres ekonomicznej użyteczności tego samochodu ustalono na 10 lat. W związku z tym zakładając księgi rachunkowe do ewidencji na 1 stycznia 2016 r. wprowadzono wartość początkową samochodu 100.000 zł, dotychczasowe umorzenie 40.000 zł, stawka amortyzacyjna 10%.

Czy taki sposób ustalenia i wprowadzenia do ksiąg rachunkowych bilansu otwarcia w tym zakresie jest prawidłowy?

Zaznaczam przy tym, że przed 1 stycznia 2016 r. spółka nie ustalała odrębnych stawek amortyzacyjnych środków trwałych do celów bilansowych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?