W jakiej wartości SP ZOZ powinna przyjąć środki trwałe po podobnej likwidowanej jednostce? - OpenLEX

W jakiej wartości SP ZOZ powinna przyjąć środki trwałe po podobnej likwidowanej jednostce?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 24 kwietnia 2012 r.

PYTANIE

Jestem jednostką SP ZOZ. W wyniku reorganizacji przejęliśmy majątek po podobnej jednostce, zlikwidowanej, od organu założycielskiego. Przejęliśmy to na podstawie dokumentu PT, gdzie wpisano wartość brutto, dotychczasowe umorzenie i wartość netto od organu założycielskiego jakim jest dla nas Urząd Marszałkowski. Majątek nieruchomy zwiększył kapitał założycielski, zaś pozostały został nam nieodpłatnie przekazany na własność.

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego zasugerowali nam przyjęcie tzw. rozwarte tzn. w wartości brutto z dotychczasowym umorzeniem. W tym przypadku wartość netto zostałaby zaksięgowana na przychody przyszłych okresów, byłaby przychodem podatkowym, a amortyzacja byłaby realizowana dalej od wartości brutto. Boję się tu tylko o sprawy podatkowe. Przychodem będzie wartość netto, a amortyzacja liczona od kwoty brutto, czy wtedy będzie kosztem.

W jakiej wartości powinnam przyjąć te środki trwałe i od jakiej powinna być liczona amortyzacja, aby być w zgodzie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?