Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma przyjęła status jednostki małej na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2018, jak również rok 2017. W związku z tym zarówno za rok 2017, jak i 2018 sporządzała sprawozdanie finansowe w oparciu o załącznik nr 5 ustawy o rachunkowości przewidziany dla jednostek małych. Na przestrzeni 2017 i 2018 roku nie zmieniła się w sposób znaczący polityka rachunkowości w jednostce.

Czy w związku z tym wypełniając e-sprawozdanie finansowe za 2018 r. jednostka powinna wypełnić kolumnę "Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy" czy też należy ją wypełnić tylko w sytuacji znaczącej zmiany polityki rachunkowości (np. zmiana statusu z jednostki innej na małą)?

Czy wypełnienie ww. kolumny jest obowiązkowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację