Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Baranowska -Górecka Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 28 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z kim firma musimy zawierać umowy powierzenie przetwarzania danych osobowych, a kto powinien z nami. Poniżej podaję przykłady i proszę o wskazanie, w którym przypadku my jesteśmy jako ADO i musimy zawrzeć umowę powierzenia oraz co w sytuacji, gdy dana firma nie zawiera z nami umowy powierzenia (pomimo, iż my wskazywaliśmy, że należy)? 1. W przykładzie pierwszym my jako ADO mamy zawartą umowę na usługi w zakresie szkoleń naszych pracowników. Z tego tytułu podajemy dane: imię i nazwisko pracownika. Finalnie pracownik otrzymuje potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu w postaci zaświadczenia. Czy my musimy zawrzeć umowę powierzenia? 2. W przykładzie drugim mamy pracowników, którzy świadczą nam pracę, ale są pracownikami innej firmy. Mamy dostęp do danych osobowych tych pracowników. Pytanie, czy my jesteśmy tu procesorem, a jeśli tak to czy wymagana jest umowa powierzenia i kto musi o nią zadbać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?