Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klientka miała przyznane decyzją prawo do pobierania świadczenia wychowawczego na dziecko w formie pieniężnej. Na wniosek asystenta rodziny i pracownika socjalnego została wydana decyzja zmieniającą w sprawie sposobu wypłaty świadczenia na formę rzeczową. Po kilku miesiącach sytuacja uległa zmianie i wpłynął wniosek o przekazywanie świadczeń w formie pieniężnej.

Czy w podanym przypadku należy wydaną decyzję zmieniającą uchylić, czy wydać decyzję zmieniającą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?