W jakiej procedurze i na jakim etapie należy uzgodnić z organem inwestycję celu publicznego, która przechodzi przez teren użytku ekologicznego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor planuje zrealizować inwestycję celu publicznego (budowa drogi), która przechodzi przez teren użytku ekologicznego. Na terenie użytku obowiązuje m.in. zakaz zniekształcenia rzeźby terenu, uszkodzenia gleby. Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody – dalej u.o.p., zakazy nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody.

W jakiej procedurze i na jakim etapie należy uzgodnić inwestycję z organem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX