W jakiej pozycji sprawozdania z przepływów pieniężnych wg metody pośredniej należy wykazać koszty leasingu finansowego... - OpenLEX

W jakiej pozycji sprawozdania z przepływów pieniężnych wg metody pośredniej należy wykazać koszty leasingu finansowego dotyczącego nabycia środków trwałych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 listopada 2017 r.
Autor odpowiedzi: Mikulska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 26 sierpnia 2011 r.

PYTANIE

W jakie koszt należy księgować koszty okresowej deratyzacji, czy 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, czy 402 Usługi obce? koszty zewnętrznych szkoleń pracowników (seminaria, konferencje, itp.)?

W jakiej pozycji sprawozdania z przepływów pieniężnych wg metody pośredniej należy wykazać koszty leasingu finansowego dotyczącego nabycia środków trwałych?

Czy w działalności finansowej C: odsetki i różnice kursowe, czy w inwestycyjnej B jako korektę nabycia środków trwałych?

Gdzie należy wykazać w części finansowej C rachunku przepływów wycenę kredytów oraz rozrachunków w euro na koniec roku obrotowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?