Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jakiej pozycji należy ująć w księgach rachunkowych zasądzoną wyrokiem sądowym kwotę zmniejszenia naliczonej opłaty za usługę, którą spółka świadczyła w latach 2014 -2018?

Spółka ujęła pierwotnie fakturę za usługę na koncie zespołu 7 "Przychody ze sprzedaży usług". W roku 2020 spółka przegrała w sądzie sprawę z powództwa kontrahenta, w wyniku czego sąd orzekł obowiązek zwrotu kontrahentowi zasądzonej kwoty tytułem zmniejszenia opłaty za przedmiotową usługę.

Czy spółka w roku 2020 powinna przedmiotową kwotę (zwróconą kontrahentowi) ująć na kontach 7 "Przychody ze sprzedaży usług", czy na Pozostałych kosztach operacyjnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?