Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 27 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Działka budowlana pod budynek mieszkalny jednorodzinny graniczy z terenem przeznaczonym w mpzp pod rozbudowę drogi krajowej (głównej, ruchu przyspieszonego). Obecnie jest to teren oznaczony w ewidencji gruntów symbolem Bp, własność: Skarb Państwa. Jest to rezerwa terenu pod węzeł komunikacyjny, który nie jest jeszcze zaprojektowany. MPZP na działce pod zabudowę jednorodzinną nie ustala linii zabudowy. Działka znajduje się na terenie zabudowanym wg przepisów o ruchu drogowym.

W jakiej odległości od wspólnej (pomiędzy tymi terenami) granicy może powstać budynek mieszkalny jednorodzinny i czy wymagane jest uzgodnienie (opinia) z zarządcą drogi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?