W jakiej odległości można usytuować budynek magazynowy od niezabudowanej działki oznaczonej w planie pod zabudowę magazynową?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jakiej odległości można usytuować budynek magazynowy (niski, bez ścian oddzielenia pożarowego, klasy odporności E, Q mniejsze od 500 MJ/m2) od niezabudowanej działki oznaczonej w planie pod zabudowę magazynową?

Proszę o wyjaśnienie na jaką odległość można się zbliżyć do granicy, jeżeli zastosujemy stałe urządzenia gaśnicze wodne w projektowanym budynku?

Kiedy można zastosować § 271 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t., a kiedy § 271 ust. 7 r.w.t.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX