Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łokaj Maciej
Odpowiedzi udzielono: 5 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot leczniczy niebędacy przedsiębiorcą na mocy ustawy o działalności leczniczej musi posiadać statut, który nadaje podmiot tworzący. Na mocy tejże samej ustawy powinien również posiadać regulamin organizacyjny jednostki, który ustala kierownik. Oba te dokumenty w swej treści muszą mieć określoną m.in. strukturę organizacyjną.

W przypadku dokonywania zmian w strukturze organizacyjnej, w którym z tych dokumentów powinna pojawić się jako pierwsza taka zmiana?

Jaką kolejność należy zachować dokonując zmian organizacyjnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?