W jakiej klasyfikacji budżetowej centrum usług społecznych powinno ujmować dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Centrum usług społecznych uzyskuje dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (np. zasiłek stały) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.

W jakiej klasyfikacji budżetowej centrum usług społecznych powinno ujmować dochody z tego tytułu w księgach rachunkowych? Czy jednostka budżetowa ma prawo do stosowania paragrafu 2910?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX