W jakiej formie wykonawca może składać dokumenty na potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez... - OpenLEX

W jakiej formie wykonawca może składać dokumenty na potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kurowska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2019 r.

PYTANIE

Jeżeli zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, żąda złożenia oświadczenia niewymienionego w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, czy wykonawca musi złożyć oryginał takiego oświadczenia, czy może złożyć kopię oświadczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX