Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Projekt robót geologicznych nie wymaga zatwierdzenia, jeżeli roboty geologiczne obejmują wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi. Projekt tych robót geologicznych podlega zgłoszeniu staroście. Rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych starosta, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu. Starosta nie zgłosił sprzeciwu. Wnioskodawca chciałby uzyskać zaświadczenie o zgłoszeniu tego projektu robót geologicznych.

W jakiej formie powinien je uzyskać - w formie zaświadczenia na podstawie art. 217 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. czy w formie postanowienia na podstawie art. 122f k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację