Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Polski Związek Wędkarski rokrocznie występuje do starosty o finansowanie sprzętu niezbędnego do realizacji pełnionych zadań. Zakupywany sprzęt organ użycza związkowi. Obecnie związek wystąpił do organu o sfinansowanie zakupu przyczepki do transportu pontonu.

W jakiej formie organ może ją przekazać, by rejestracja sprzętu i opłaty z tym związane nie były w jego gestii?

Czy mógłby przekazać ją umową darowizny bez rejestracji?

Jeżeli przyczepka miałaby być użyczona, jak należałoby uregulować sprawy związane z rejestracją?

Czy w umowie mógłby być zapis wskazujący, że rejestrację związek powinien sam uregulować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?