W jakiej formie rada społeczna wyraża swoją opinię co do treści regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Podciechowska Anna
Odpowiedzi udzielono: 23 października 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rada społeczna wyraża swoją opinię co do treści regulaminu w formie uchwały?

Kierownik przedstawił radzie społecznej regulamin organizacyjny do zaopiniowania wraz z projektem uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania regulaminu. Rada społeczna na posiedzeniu nie przyjęła regulaminu. Uchwała nie została podjęta wobec większości głosów przeciwnych.

Nie ma więc uchwały rady społecznej jest tylko zapis w protokole.

W regulaminie rady społecznej jest zapis, że – "rada społeczna rozstrzyga sprawy należące do jej zakresu działania w formie uchwał w głosowaniu jawnym".

Czy wobec powyższego potrzebna jest uchwała rady społecznej w sprawie pozytywnego bądź negatywnego zaopiniowania regulaminu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access