W jakiej formie przekazać kopię zgłoszenia domu do 70 m2 do właściwego organu? - OpenLEX

W jakiej formie przekazać kopię zgłoszenia domu do 70 m2 do właściwego organu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Brzuchacz Adam
Odpowiedzi udzielono: 12 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób organ administracji architektoniczno-budowlanej powinien zrealizować dyspozycję art. 38 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) – dalej pr. bud. o przekazaniu wójtowi, prezydentowi miasta, kopii zgłoszenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2 z adnotacją o niewniesieniu sprzeciwu przez organ, jeżeli organ nie może badać prawidłowości tego zgłoszenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX