Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie art. 34 tiret 1 ust. 1 o związkach zawodowych, istnieje możliwość współfinansowania kosztów związanych z zatrudnieniem prezesa oddziału ZNP. Na terenie działania oddziału w gminie funkcjonują szkoły gminne oraz 2 szkoły powiatowe. Współfinansowanie będzie następowało w 3 latach budżetowych Pytanie: W jakiej formie powinno nastąpić uzgodnienie współfinansowania:  porozumienia zawartego pomiędzy gminą a powiatem,  umów dyrektorów poszczególnych szkół powiatowych (w imieniu powiatu) z dyrektorem szkoły gminnej (w imieniu gminy),  czy inna forma, w powiązaniu z ustawą o finansach publicznych oraz o samorządzie powiatowym. Zaznaczyć należy, że umowa/porozumienie rodzi zobowiązania majątkowe po stronie powiatu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację