W jakiej formie powinna nastąpić odmowa potwierdzenia, w przypadku gdy organ uzna, że oświadczenia świadków lub przekazane... - OpenLEX

W jakiej formie powinna nastąpić odmowa potwierdzenia, w przypadku gdy organ uzna, że oświadczenia świadków lub przekazane dodatkowe dokumenty nie są obiektywne lub w nienależyty sposób potwierdzają fakt bezpośredniego udziału wnioskodawcy w działaniach ratowniczych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Karciarz Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jakiej formie powinna nastąpić realizacja art. 50 ust. 9 ustawy z 17.12.2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. poz. 2490), tj. odmowa potwierdzenia, w przypadku gdy organ uzna, że oświadczenia świadków lub przekazane dodatkowe dokumenty nie są obiektywne lub w nienależyty sposób potwierdzają fakt bezpośredniego udziału wnioskodawcy w działaniach ratowniczych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX