Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przyznany został ekwiwalent za zalesienie gruntów rolnych. Po jakimś czasie do starostwa zgłosił się spadkobierca zmarłego właściciela lasu. Ekwiwalent został przeniesiony na spadkobiercę, który nie poinformował organu o tym, że pobiera emeryturę. Starostwo po podjęciu takiej informacji wstrzymało decyzją wypłatę ekwiwalentu, nakazując zwrot wypłaconego ekwiwalentu wraz z odsetkami. Właściciel lasu odwołał się od decyzji. SKO w swoim rozstrzygnięciu wskazało, że nie wydaje się decyzji w takich przypadkach i umorzyło postępowanie administracyjne.

W jakiej formie powinien być określony zwrot ekwiwalentu i od którego momentu powinien być on naliczony: od śmierci byłego właściciela czy od dnia wypłaty ekwiwalentu spadkobiercy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?