W jakiej formie poinformować wnoszącego o sposobie załatwienia sprawy, jeśli nie będzie podstaw do wszczęcia postępowania z urzędu lub wnoszący nie będzie stroną postępowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do organu nadzoru budowlanego wpłynął w dniu 1.10.2020 r. wniosek pełnomocnika osoby fizycznej o wstrzymanie robót budowlanych prowadzonych na sąsiedniej działce. W piśmie brak wskazania miejscowości, której wniosek dotyczy oraz brak opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa. Zgodnie z art. 53a znowelizowanej ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud. postępowania w ww. sprawach wszczynane są z urzędu. Nie ma możliwości zastosowania art. 61a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) – dalej k.p.a. (stanowisko GUNB).

Jak organ powinien rozpatrzyć taki wniosek?

Czy należy potraktować pismo jako wniosek strony (art. 61 k.p.a.) czy jako skargę?

Czy można wezwać wnoszącego do uzupełnienia braków podania na podstawie art. 64 k.p.a. lub przepisów o postępowaniu skargowym?

W jakiej formie poinformować wnoszącego o sposobie załatwienia sprawy, jeśli nie będzie podstaw do wszczęcia postępowania z urzędu lub wnoszący nie będzie stroną postępowania?

Czy należy wezwać pełnomocnika do uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access