W jakiej formie organy powinny wydać opinię do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jakiej formie organy wskazane w art. 4 ust. 2 ustawy z 24.07.2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych - dalej u.s.i.s.p. powinny wydać opinię do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji?

W formie postanowienia z art. 106 § 5 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a., w formie decyzji z art. 40 ust. 1, 2 pkt 1 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych – dalej u.d.p. (w przypadku zarządców dróg - art. 4 ust. 2 pkt 15 u.d.p.) czy też w jakiejś innej formie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX