W jakiej formie organ powinien odmówić nadania rygoru natychmiastowej wykonalności pozwolenia na budowę, jeśli inwestor złożył wnioski: o pozwolenie na budowę i o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności dla pozwolenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jędrzejczak-Syrek Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor złożył dwa wnioski: jeden o pozwolenie na budowę, a drugi - o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności dla tego pozwolenia.

W jakiej formie organ powinien odmówić nadania rygoru - postanowieniem czy decyzją?

Czy powinno to być odrębne pismo, czy też w treści decyzji o pozwoleniu na budowę można zawrzeć rozstrzygnięcie tej kwestii?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX