Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 7 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor szkoły zwrócił się do pracownika służby BHP z pytaniem, kto ma wykonać szkolenia BHP dla uczniów, którzy od września rozpoczną naukę w technikum gastronomicznym i w ramach zajęć lekcyjnych odbywać będą w szkole praktykę zawodową.

Czy takie szkolenie przeprowadzić może kierownik szkolenia praktycznego?

Czy też właściwe będzie, jeśli to pracownik służby BHP przeprowadzi takie szkolenie?

W jaki sposób odpowiednio udokumentować odbycie takiego szkolenia przez uczniów?

Czy każdemu z nich wystawić kartę szkolenia wstępnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?