W jakiej deklaracji należy rozliczyć korektę listy płac?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 20 sierpnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jednostka wypłaca zasiłek chorobowy. Dokonała wypłaty zasiłku pracownicy za lipiec 2014 r. po czym okazało się, że do wyliczenia zasiłku przyjęto błędną podstawę wynagrodzenia chorobowego. Dokonano korekty listy płac za lipiec 2014 r., jednak zwrot przez pracownika nadpłaconego zasiłku (pracownik wyraził zgodę droga mailową) nastąpił dopiero po dwóch miesiącach perzy wynagrodzeniu za wrzesień 2014 r.

W jakiej deklaracji należy rozliczyć korektę listy płac?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access