W jakie kwocie strona powinna zwrócić nienależnie pobrane świadczenia, do wysokości otrzymanego funduszu alimentacyjnego czy w kwocie otrzymanych alimentów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona pobierała fundusz alimentacyjny w kwocie 500,00 zł miesięcznie od dnia 01.10.2020 r. do nadal. Wniosek o przyłączenie do egzekucji został złożony do Komornika w październiku 2020 r. Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wpłynęła informacja, że w dniu 07.12.2020 r. Komornik Sądowy przekazał wierzycielowi kwotę 2 408,95 zł, dnia 26.11.2020 r. kwotę 1 825,34 zł. Ponadto strona zgłosiła, że w dniu 12.01.2021 r. otrzymała od Komornika kwotę 2 962,04 zł. Obecnie należy wydać decyzję w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń.

W jakie kwocie strona powinna zwrócić nienależnie pobrane świadczenia: w kwocie 3 raz po 500 zł, tj. do wysokości otrzymanego funduszu alimentacyjnego, czy w kwocie otrzymanych alimentów, tj. łącznie 7 196,33 zł (2408,95 zł + 1825,34 zł + 2962,04 zł)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX