W jakie koszty szpital powinien zaksięgować koszt delegacji przedstawiciela, który nie jest pracownikiem szpitala?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy jednostką ochrony zdrowia. W związku z przeprowadzanym konkursem na pielęgniarkę oddziałową, na członka komisji konkursowej powołano przedstawiciela Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. Jako szpital jesteśmy zobligowani przepisami do zwrotu kosztów podróży tego przedstawiciela na podstawie delegacji wystawionej przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych. Przedstawiciel nie jest pracownikiem szpitala.

W jakie koszty należy zaksięgować ten wydatek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX