W jakich wartościach w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-UZ w pozycji kredyty i pożyczki należy wykazać dług na koniec okresu sprawozdawczego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Krystyna
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jakich wartościach w sprawozdaniu Rb-Z powinniśmy wykazać kredyty i pożyczki w pozycji zobowiązania wg tytułów dłużnych E.2.2 i Rb-UZ czy raty w całości wraz z odsetkami czy bez odsetek, gdy jesteśmy jednostką sektora finansów publicznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX